ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

A/AΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*ΜΑΘΗΜΑΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1 STEM 1.1 Υ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM 125 5
2 STEM 1.2 Υ Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία του STEM, Υπολογιστική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική Μηχανικών 250 10
3 STEM 1.3 Υ Βασική Σχεδίαση Υλικού και Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Προγραμματισμού/Εφαρμογών στην Εκπαίδευση 250 10
4 STEM 1.4 Υ Ψηφιακά Αντικείμενα και Αποθετήρια – Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα 125 5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 14 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

A/AΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*ΜΑΘΗΜΑΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1 STEM 2.1 Υ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 125 5
2 STEM 2.2 Υ Αναπτυξιακές Πλατφόρμες, Ρομποτική και IoT στην Εκπαίδευση 375 15
3 STEM 2.3 Υ Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση 125 5
4 STEM 2.4 Υ STEM και Τέχνη 125 5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 14 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

A/AΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)90 ECTS