Παράτηση ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Η ημερομηνία υποβολής υποφηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10-9-2021.

Παράταση προκήρυξης