ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ δΠΜΣ «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για  το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» του Τμήματος  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. παρατάθηκε μέχρι και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.